loader

Bơm hóa chất OBL

Bơm định lượng màng thủy lực

Bơm định lượng màng thủy lực


Kết hợp giữa sự đơn giản và tính kinh tế, cùng với các ưu điểm của màng thủy lực sử dụng một cải tiến cơ học để khởi động hệ thống cấp dầu.

Gắn van chống va để bảo vệ bơm chống áp suất vượt mức

Tất cả bơm định lượng màng X9 đều có bộ điều khiển cơ học, Series LY – LK – LN – LP