loader

Bơm hóa chất OBL

Bơm định lượng màng cơ

Bơm định lượng màng cơ


Sử dụng cơ học khởi động màng để kết hợp các đặc điểm của máy bơm Pittông (lưu lượng tuyến) với các ưu điểm của bơm màng.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Công ty hoặc truy cập website : http://www.oblitalia.com

Hiện tại OBL cung cấp các series như là ME, MB, MC và MD

BOM MEMB MC