loader

Bơm chìm nước thải Rovatti

Bơm chìm nước thải
  • Dynamic Featured Image

Bơm chìm nước thải


Thích hợp cho những lắp đặt cố định & di động. Các loại máy sẵn có:

Bơm thoát nước: dùng cho nước sạch hoặc ít ô nhiễm, ít cặn & rác
Bơm nước thải: dùng cho nuớc thải có nhiều cặn rác .
Chống cháy nổ bằng bộ bảo vệ EEx dllB T3, làm bằng gang thép không rỉ hoặc đồng tùy theo yêu cầu.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Công ty hoặc truy cập website :  http://www.rovatti.com/pompe.php?id_prodotto=47